Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Usługi powiązane z niewypłacalnością osoby fizycznej

Odpowiedzialność członka zarządu za długi osoby prawnej

dotyczy to przypadków spółki z o.o. oraz akcyjnej, spółdzielni, stowarzyszenia i fundacji prowadzących działalność gospodarczą - przede wszystkim w zakresie terminowego składania wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prawnej celem zwolnienia z odpowiedzialności za długi osoby prawnej, a jednocześnie ewentualnego umożliwienia ogłoszenia upadłości konsumenckiej w zakresie długów osobistych członka zarządu. 

 

Postępowanie sądowe z tzw. skargi pauliańskiej

dotyczy sądowego orzeczenia bezskuteczności czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli - przede wszystkim w zakresie szacowania ryzyka dokonania danej czynności prawnej w kontekście zamiaru zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

 

Postępowanie sądowe o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

dotyczy postępowania o charakterze sankcji wszczętego na wniosek wierzyciela w przypadku braku zgłoszenia obowiązkowego wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.