upadłość a bankructwo

Są to słowa o tym samym praktycznie znaczeniu, z tym zastrzeżeniem, że słowo „upadłość” należy do języka prawnego, a słowo „bankructwo” do języka potocznego.

Na gruncie języka prawnego mówi się bowiem, że „ogłoszono upadłość” pewnego podmiotu. Potocznie można z kolei użyć określenia, że „ogłoszono bankructwo” jakiegoś podmiotu.

Znaczenie tych słów sprowadza się – w uproszczeniu mówiąc - do tego, że opisują one stan niewypłacalności danego podmiotu, który nie jest w stanie wywiązywać się terminowo ze swoich zobowiązań (spłacać długów).

Warto zaznaczyć, że słowo „upadły” może zostać użyte wyłącznie w stosunku do podmiotu, w stosunku do którego Sąd upadłościowy stwierdził formalnie stan jego niewypłacalności. Słowo „bankrut” ma z kolei szersze znaczenie – dla jego użycia w sposób potoczny wystarczy, że ktoś po prostu nie ma środków na spłatę swoich długów.