Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Sporządzenie wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Treść skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można przedstawić w następujący sposób: 
matematyka + logika + daty + załączniki do wniosku.

 

Matematyka

to przede wszystkim zestawienie miesięcznych dochodów dłużnika z łącznymi miesięcznymi kosztami obsługi zadłużenia (raty kapitałowo-odsetkowe) oraz kosztami utrzymania gospodarstwa domowego, w szczególności z chwili zaciągnięcia ostatniego zobowiązania.

Logika

to istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy okolicznością wskazaną jako przyczyna niewypłacalności oraz utratą możliwości obsługi wymagalnego zadłużenia.

Daty

oznaczają kluczowe dla ustalenia powyższych okoliczności: terminy powstania zobowiązań oraz ich wymagalności, okresy prowadzenia działalności gospodarczej (wpis i wykreślenie z rejestru przedsiębiorców) oraz data powstania przyczyny niewypłacalności.

Załączniki do wniosku

to dokumenty konieczne do uprawdopodobnienia wszystkich twierdzeń o okolicznościach powołanych we wniosku.  To właśnie załączniki zwiększają szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez przeprowadzenia posiedzenia sądu i bez przesłuchania dłużnika. 

Najtrudniejsze do sporządzenia pozostają wnioski byłych przedsiębiorców, którzy nie złożyli w ogóle wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, a nie  minął jeszcze okres 10 lat od chwili wykreślenia z CEIDG/KRS.