prawo upadlościowe

Jest to zbiór przepisów, które regulują wspólne dochodzenie przez wierzycieli ich roszczeń od niewypłacalnych dłużników oraz skutki ogłoszenia upadłości. Przepisy te zostały zawarte w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r.  - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 1112, ze zm.).