Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Reprezentacja w toku właściwego postępowania upadłościowego oraz planu spłaty wierzycieli

Postępowanie toczące się już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zawiera kilka trudnych momentów o dużym znaczeniu:

  • współpraca z syndykiem w zakresie ustalenia ostatecznej Listy Wierzytelności, 
  • ustalenie Planu Spłaty Wierzycieli (wysokości rat miesięcznych) oraz posiedzenie sądowe oraz środki zaskarżenia postanowienia o ustaleniu PSW, 
  • ryzyko umorzenia postępowania upadłościowego, zwłaszcza w przypadku podania nieprawdziwych lub niezupełnych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w szczególności zatajenia istnienia wierzytelności, 
  • wsparcie w zakresie sprzedaży trudno oraz niezbywalnych składników majątku wchodzących do masy upadłości - a w szczególności udziałów w prawie własności nieruchomości oraz udziałów w spółce z o.o. Przedłużająca się likwidacja majątku upadłego oznacza odsunięcie w czasie ustalenie Planu Spłaty Wierzycieli, w czasie którego upadły cieszy się już względną swobodą finansową w swoim życiu, a tym samym  oddłużenia. Przede wszystkim jednak oznacza, że część wynagrodzenia za pracę - w zakresie podlegającym zajęciu wg. przepisów o postępowaniu egzekucyjnym - będzie wchodzić do masy upadłości aż do czasu ustalenia Planu Spłaty Wierzycieli, 
  • zmiana sytuacji finansowej upadłego w toku wykonywania Planu Spłaty Wierzycieli wpływająca na konieczność zmiany jego treści.