Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

 

Dlaczego nasza kancelaria ?

Z upadłością konsumencką od 2009 roku. 

Oddłużenia klientów przeprowadzaliśmy już na poprzedniej, bardzo rygorystycznej, ustawie. W roku 2010 złożyliśmy skargę do Trybunału Konstytucyjnego na przepis art. 13 p.u.n. dotyczący  oddalania przez sądy wniosków o ogłoszenie upadłości osób nie mających majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania. Nowelizacja upadłości konsumenckiej 2014 zmieniła między innymi ten przepis otwierając osobom niezamożnym dostęp do oddłużenia w upadłości konsumenckiej. Prawnicy naszej kancelarii brali aktywny udział w pracach Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2265) dotyczącego Nowej Upadłości Konsumenckiej 2015.

 

Pomoc prawna dla niewypłacalnych osób fizycznych to nasza specjalizacja.

Mamy do czynienia z  niskim poziomem doradztwa prawnego w zakresie postępowania upadłościowego, w szczególności dla osób fizycznych. Błędne porady prawne udzielane osobom niewypłacalnym, a zwłaszcza przedsiębiorcom, zdarzają się nagminnie. Prowadzi to często do utraty szansy na oddłużenie w upadłości w najbliższej przyszłości. Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej to nie tylko sporządzenie skutecznego wniosku, ale przede wszystkim analiza opłacalności złożenia wniosku oraz skutków ogłoszenia upadłości dla majątku dłużnika oraz wszystkich osób w gospodarstwie domowym, a w szczególności małżonka. 

 

Nie tylko oddłużenie w upadłości dla konsumentów i przedsiębiorców. 

Niewypłacalność osoby fizycznej to bardzo często również zagadnienia odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania osoby prawnej (spółka z o.o., akcyjna, fundacja, stowarzyszenie), orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz czynności prawnych niewypłacalnego dłużnika dokonywanych z pokrzywdzeniem wierzycieli (tzw. skarga pauliańska). 

 

Połączenie dużej liczby różnych przypadków niewypłacalności osób fizycznych z praktyką sądową o najwyższej skuteczności. 

Zobowiązania objęte naszymi postępowaniami upadłościowymi opiewają już na kilkadziesiąt milionów złotych, co stanowi ponad 10 % ogółu zobowiązań objętych upadłością konsumencką w całej Polsce. Jesteśmy zainteresowani skutecznością wniosków o ogłoszenie upadłości. I wiemy, który przypadek niewypłacalności osobistej, w którym sądzie rejonowym będzie zwieńczony ogłoszeniem upadłości. Wskazujemy bardzo konkretnie szanse na sukces, a klient ostatecznie decyduje. 

 

Darmowe porady na początek. 

Każdego dnia udzielamy 20-40 porad prawnych. Każdy przypadek niewypłacalności osoby fizycznej - dzięki sporządzanym ankietom - jest wykorzystywany w budowaniu modelu statystycznego w ramach współpracy z naukowcami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Gromadzenie tej wiedzy to wielka wartość dla kancelarii i jej klientów.

 

Jedyna kancelaria dająca gwarancję: albo sukces albo zwrot wynagrodzenia. 

Trafność prognoz kancelarii dotyczących skuteczności wniosków o ogłoszenie upadłości pozwala oferować klientom w wybranych przypadkach  gwarancję skuteczności wniosku. 

 

W całej Polsce. 

Sądy ogłaszają upadłość konsumencką naszych klientów w całym kraju. Doświadczenie występujących różnic w praktyce orzeczniczej pomiędzy sądami  pozwala nam rekomendować wybór sądu właściwego pod kątem zwiększenia szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.