Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Gdy nie można wycofać się z niekorzystnej umowy będącej przyczyną niewypłacalności najemcy

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy jest najtrudniejszym rodzajem tego postępowania z uwagi na zaniechania i błędy popełnione wcześniej na etapie jego niewypłacalności, bowiem modelowo wniosek o upadłość konsumencką winien być poprzedzony terminowym wnioskiem o upadłość przedsiębiorcy

JAK JEST

Zaczyna się od tego, że przychody z handlu odbiegają od zakładanych na skutek mniejszej liczby klientów. Obliczenia Galerii w tym zakresie przeważnie są przeszacowane. Najemcy tracą płynność finansową, są zmuszeni dopłacać, aby pokryć koszty i zamierzają rozwiązać umowę najmu.  

Galerie nie zgadzają się na obniżenie czynszu najmu ani  na rozwiązanie umowy. Zadłużenie wobec Galerii rośnie, a Galeria nie zamierza wypowiedzieć umowy z tej przyczyny. Woli rosnące należności wobec najemcy.  
Składki ZUS przestają być opłacane.

Każdy miesiąc przymusowego kontynuowania działalności powiększa zadłużenie. Nie widać sposobu na uwolnienie się od niekorzystnej umowy. Większość najemców to przedsiębiorcy – osoby fizyczne. Prawie wszyscy myślą, że upadłość przedsiębiorcy dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych. Cały majątek najemcy to towar i wyposażenie lokalu. Przeważnie nie wystarczy tego majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.
Najemca zaciągnął długi na zakup towaru oraz wyposażenie sklepu, a samochód jest w leasingu.

Z każdym miesiącem powiększania zadłużenia z tytułu czynszu i składek ZUS bez zgłoszenia wniosku o upadłość zmniejszają się szanse dłużnika – najemcy na proste oddłużenie w upadłości.

 

Termin właściwy do złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy to 2 tygodnie od daty niewypłacalności

 

CO TRZEBA ZROBIĆ

Niezwłocznie złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy. Dotyczy to również osób fizycznych ! Tylko skuteczny wniosek o upadłość stanowi ochronę dłużnika! Dłużnik robi to wyłącznie w swoim interesie. W interesie wierzycieli – wobec możliwości oddłużenia - jest niezłożenie wniosku. Dopiero Nowa Upadłość Konsumencka wprowadziła bodźce do składania wniosków, bo pojawiła się korzyść w postaci realnego oddłużenia. W styczniu 2016 podobne zasady oddłużania obejmą również przedsiębiorców (Nowa Upadłość 2016)

Szybki wniosek o upadłość przedsiębiorcy jest konieczny zwłaszcza o osób, które nie posiadają znaczniejszego majątku, a więc wierzyciele nie zostaną zaspokojeni nawet w części z jego majątku trwałego.  
Najlepszym rozwiązaniem do stycznia 2016 r. jest, aby sąd oddalił wniosek i nie ogłosił upadłości przedsiębiorcy z uwagi na brak majątku na pokrycie kosztów postępowania.
Niezwłoczne wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Po upływie roku od chwili wykreślenia były przedsiębiorca może złożyć wniosek o upadłość konsumencką i uzyskuje szansę na oddłużenie w ramach konsumenckiego postępowania upadłościowego.

Już teraz przygotowywać się do wniosku o upadłość konsumencką. W szczególności należy poprawić swoje działania wobec wierzycieli (status rzetelnego dłużnika), aby ewentualnie mieć podstawy do powołania się na klauzulę słuszności.

 

Data niewypłacalności to moment, w którym dłużnik zalega z płatnością minimum dwóch wymagalnych zobowiązań pieniężnych, niezależnie od ich wysokości

 

CZEGO ROBIĆ NIE WOLNO

  • nie generuj nowych długów.
  • pamiętaj, że obowiązkowe  składki ZUS powiększają co miesiąc  zadłużenie.
  • nie próbuj ratować biznesu za wszelką cenę.
  • nie kontynuuj działalności gospodarczej w stanie niewypłacalności. To zawsze krzywdzi wierzycieli.

 

ZAPOZNAJ SIĘ -  (BYLI) PRZEDSIĘBIORCY.

 

Warto być rzetelnym dłużnikiem. To Twoja gwarancja oddłużenia.