Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Wszystko o upadłości konsumenckiej

Jak przygotować się do upadłości konsumenckiej ?

ZANIM ZROBISZ COKOLWIEK.  JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ ?

Upadłość konsumencka umożliwiająca oddłużenie dostępna jest jedynie dla „rzetelnych dłużników”. Dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek.

Nie będziesz :

 • Zwiększał stopnia swojego zadłużenia i stopnia niewypłacalności poza szczególnie  uzasadnionymi wypadkami
 • Pożyczał pieniędzy w jakiejkolwiek formie od kogokolwiek, z wyjątkiem wsparcia rodziny
 • Informował osób trzecich, a w szczególności wierzycieli o  swoich dochodach, wydatkach i majątku
 • Kontaktował się z wierzycielem, który na razie nie wzywa do zapłaty i nie szuka kontaktu z Tobą
 • Zawierał związku małżeńskiego ani rozwodził się
 • Dokonywał ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, podziału majątku wspólnego ani zawierał jakiejkolwiek innej umowy małżeńskiej
 • Sprzedawał ani darowywał składników Twojego majątku  komukolwiek
 • Ignorował postępowań sądowych i egzekucji komorniczej
 • Ignorował przesyłek pocztowych i informacji o awizo
 • Ujawniał swojej woli ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • Spłacał wspólnych małżeńskich długów, jeżeli jesteś w trakcie postępowania rozwodowego
 • Podpisywał i zawierał porozumień i ugód z wierzycielami, składał oświadczeń o uznaniu długu, ani tym bardziej składał oświadczeń o poddaniu się egzekucji, ustanawiał zabezpieczeń osobowych i rzeczowych istniejących długów
 • Zrzekał się źródeł dochodu np. poprzez wypowiedzenie umowy o pracę
 • Zrzekał  się jakichkolwiek korzyści majątkowych czy roszczeń np. odrzucał, zrzekał się spadku, umarzał  dług dłużnikowi


Powinieneś :

 • Wypełnić Kartę Informacyjną Klienta (zobacz FORMULARZE KLIENTA) – poznać swoją sytuację dzięki odpowiedzi na postawiona w niej pytania, a więc cofnąć się do przeszłości, aby móc poznać przyczyny stanu obecnego i swoją aktualną sytuację finansową
 • Zbierać dokumenty i wiedzę o swoich długach celem udokumentowania każdej wierzytelności
 • Poszukiwać świadków mogących zeznawać w sprawie
 • Sprawdzić swój wcześniejszy adres do doręczeń korespondencji z wierzycielami – czy odbierasz pod nim pocztę, czy należy go zaktualizować
 • Przejawiać aktywność cechującą starannego dłużnika – pozostawać w kontakcie z wierzycielami szukającymi kontaktu z Tobą, gromadzić pisma i składać im propozycje polubownego załatwienia sprawy długu (dowody należytej staranności i braku winy)
 • Występować o zaświadczenia z banków na okoliczność istnienia zadłużenia i jego wysokości na dany moment
 • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą – w trybie pilnym nawiązać kontakt z prawnikiem celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

 

Kancelaria Prawna - Upadłość Konsumencka - oddłużanie osoby prywatnej
Zadłużenie osoby prywatnej, bankructwo, niewypłacalność osoby prywatnej - zacznij od nowa.