Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Inne skutki umorzenia zobowiązań w upadłości konsumenckiej

Skutkiem dalszym umorzenia (wygaśnięcia) zobowiązań jest :

1. wygaśnięcie roszczeń wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone,

2. wykreślenie upadłego  przez sąd rejestrowy działający z urzędu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,

3. obowiązek wykreślenia upadłego dokonany na wniosek z Biur Informacji Gospodarczej,

4. zamieszczenie informacji o nieistnieniu zobowiązania w Biurze Informacji Kredytowej, ale informacja o wcześniejszym zadłużeniu i jego historii będzie przechowywana przez 10 lat,

5. ograniczenie możliwości złożenia po raz kolejny wniosku o upadłość konsumencką przez okres następnych 10 lat, chyba że upadły wykaże, że do kolejnej niewypłacalności bądź zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dohodowania przez niego należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione zasadami słuszności lub względami humanitarnymi,

6. umieszczenie danych upadłego w internetowym Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości (zacznie działać od 2016 r.).