Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Darmowe telefoniczne porady prawne

Przedmiotem porady jest zdolność upadłościowa dłużnika w znaczeniu istnienia statusu przedsiębiorcy / osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej  oraz istnienia przesłanek ogłoszenia upadłości. 

Przygotowanie podstawowych informacji dla prawnika jest kluczowe dla udzielenia kompleksowej porady.

Tymi informacjami są:

  • data powstania zobowiązania (np. zawarcie umowy kredytu/pożyczki),
  • data zaprzestania spłaty zobowiązania, data wypowiedzenia umowy kredytu/pożyczki 
  • wysokość dochodów netto od chwili powstania pierwszego zobowiązania (zdolność kredytowa)
  • przyczyna i data utraty możliwości spłacania zobowiązań (przyczyna niewypłacalności),
  • okres ewentualnego prowadzenia działalności gospodarczej (wpis do CEIDG/KRS, zawieszenie, wykreślenie), 
  • czy występuje współdłużnik, poręczyciel, zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania bądź dłużnik rzeczowy (najczęściej osoba, na której nieruchomości ustanowiono hipotekę),
  • składniki majątku dłużnika, 
  • czynności prawne dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli. 

Konsultacje prawne na spotkaniu w kancelarii są odpłatne.