Usługi prawne dla niewypłacalnych
osób fizycznych - konsumentów i przedsiębiorców
SPRAWDŹ SWOJĄ ZDOLNOŚĆ UPADŁOŚCIOWĄ
61 415 26 76


Telefon:
61 415 26 76

Napisz do nas Zostaw numer - zadzwonimy

Wszystko o upadłości konsumenckiej

Alternatywa wobec upadłości konsumenckiej.

Rozważyć przed podjęciem decyzji. 

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej za granicą. 

Istnieje taka możliwość dla tych osób, które nie spełniają warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Polsce. Należy jednak liczyć się z z wyższymi kosztami obsługi prawnej, kosztów sądowych oraz kosztami pobocznymi, dodatkowo skumulowanymi w krótkim okresie czasu. Ponadto jest to procedura wymagająca ogromnej koncentracji, wysiłku organizacyjnego oraz obowiązkowości. Liczni mogą temu nie sprostać. Korzyści dla dłużnika niewypłacalnego możnaby wymieniać bardzo długo. 

 

Sprzedaż majątku i zaspokojenie wierzycieli.

Jednakże wybiórcze zaspokajanie wierzycieli przy jednoczesnej częściowej spłacie długów może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji cywilno – i karnoprawnych.

 

Negocjacje z wierzycielami i restrukturyzacja długu.

Należy zauważyć istotną i zauważalną zmianę nastawienia instytucji bankowych wobec niewypłacalnych klientów z chwilą uchwalenia Nowej Upadłości Konsumenckiej 2014 – wzrosła skłonność banków do zawierana umów zapobiegającym złożeniu wniosku o upadłość konsumencką.

 

Nowa pożyczka / kredyt na spłatę długu.  

Warunkiem koniecznym jest obniżenie kosztów korzystania z kapitału (odsetki) oraz ewentualnego częściowego umorzenia zobowiązań, a więc osiągnięcie korzyści z konsolidacji.

 

Nie robić nic.  

Jeżeli nie masz żadnego majątku i stałych, legalnych dochodów, nie otrzymasz żadnego majątku w przyszłości i nie martwią Cię rejestry dłużników, a przykre kontakty z komornikiem sądowym nie stanowią problemu. Należy zauważyć, że z chwilą bezskutecznej egzekucji komorniczej istotnie wzrasta chęć wierzycieli do zawarcia ugody i restrukturyzacji zadłużenia. Bardzo często długi  nieściągalne w egzekucji zostają sprzedane firmom windykacyjnym, których skłonność do zawarcia ugody z dłużnikiem jest znacznie wyższa od instytucji bankowych.

 

Dodatkowe źródło dochodu.

Każdy dłużnik winien podejmować wszelkie możliwe kroki celem polepszenia swojego statusu majątkowego i spłaty wierzycieli. Niestety realia polskiego rynku pracy i bariery w prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej częstokroć uniemożliwiają znalezienie nowych bądź dodatkowych źródeł dochodu, w szczególności w przypadku niskiej odporności dłużnika na windykacyjne działania wierzycieli.

 

Pomoc rodziny. 

W większości przypadków nadmiernego zadłużenia, a następnie niewypłacalności mamy do czynienia z udzielaniem pomocy osobie zadłużonej przez najbliższą rodzinę. Problem polega na tym, że w większości przypadków jest ona błędnie adresowana i udzielona w złym momencie, a zatem nie skutkuje osiągnięciem założonego celu. Może ona przybrać formę pożyczki zaciągnietej w banku, udzielenia zabezpieczenia pożyczki konsolidacyjnej niewypłacalnego dłużnika w formie poręczenia bądź hipoteki , udzielenia pożyczki pochodzącej z oszczędności rodziny. Pomoc taka musi precyzyjnie definikować cele do osiągnięcia, a cele te muszą być realne biorąc pod uwagę sytuację niewypłacalnego dłużnika.