Blog
15 marca 2016

Błędne porady prawników dla osób niewypłacalnych.

"Nie warto składać wniosku o upadłość przedsiębiorcy, bo nie ma żadnego majątku, więc sąd i tak wniosek oddali. Lepiej zamknąć działalność gospodarczą i od razu składać...
16 lutego 2016

Spis Wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O pewności oddłużenia.

Spis Wierzycieli stanowi jeden z elementów wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Biorąc pod uwagę podstawowy cel upadłości konsumenckiej - oddłużenie - jeden z najważniejszych....

Przebieg postępowania - film

Alternatywa wobec upadłości konsumenckiej.

Rozważyć przed podjęciem decyzji. 

Układ z wieczycielami

Ugoda z wierzycielami przed sądem. Ale dopiero po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. 

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Rozliczne. Zadłużenie osoby prywatnej, bankructwo osoby prywatnej, niewypłacalność - zacznij od nowa

Dłużnik lub majątek za granicą.

Coraz częściej. 

Nadmierne zadłużenie - niewypłacalność - upadłość. Różnice.

Dopiero niewypłacalność umożliwia złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Niewypłacalność w małżeństwie.

Jest to ponad połowa przypadków.